Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Farlången (WA82493545)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Farlången (WA82493545)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Farlången (WA82493545)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Farlången (WA82493545)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:48 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Östra Göinge - 1256
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6239818
SWEREF99 TM Östlig: 455214

RT 90 2,5 gon V - X: 6242500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1405350

WGS84 Latitud: 56.3010249347
WGS84 Longitud: 14.2762770948

ETRS-89 Latitud: 56.30101
ETRS-89 Longitud: 14.27626

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Bottenfauna i sjöar 12SkrImmPP04 Farlången S
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12SkrImmPP04 Farlången S
KEU, Skåne län Metaller i sjöar 12SkrImmPP04 Farlången S
RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002 Metaller i fisk

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var sjätte år 2004 -
KEU, Skåne län Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT Var sjätte år 2004 -
KEU, Skåne län Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var sjätte år 2004 -
KEU, Skåne län Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA Var sjätte år 2004 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   3 gånger per år 2004 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 3 gånger per år 2004 2012
RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002 Metaller i fisk Prioriterade ämnen   Två gånger 2000 2002
RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002 Metaller i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Två gånger 2000 2002
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 2000 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 2000 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 3 gånger per år 2000 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 3 gånger per år 2010 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   3 gånger per år 2000 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 3 gånger per år 2000 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 3 gånger per år 2000 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   3 gånger per år 2000 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 3 gånger per år 2000 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   3 gånger per år 2000 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 3 gånger per år 2000 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   3 gånger per år 2000 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 3 gånger per år 2000 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 3 gånger per år 2000 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 3 gånger per år 2012 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 3 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Skåne länBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur