Södra Kroksjön C

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE624565-141215
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Södra Kroksjön (WA37395996)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Södra Kroksjön (WA37395996)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Södra Kroksjön (WA37395996)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Södra Kroksjön (WA37395996)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:48 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Osby - 1273
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
1991
Slutår
2018
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6243046
SWEREF99 TM Östlig: 461974

RT 90 2,5 gon V - X: 6245650
RT 90 2,5 gon V - Y: 1412150

WGS84 Latitud: 56,33061
WGS84 Longitud: 14,38503

ETRS-89 Latitud: 56.33060
ETRS-89 Longitud: 14.38502

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar 12SkrImmPP40 Södra Kroksjön C
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12SkrImmPP40 Södra Kroksjön C
KEU, Skåne län Metaller i sjöar 12SkrImmPP40 Södra Kroksjön C

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar Växtplankton   2 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 1997 2018

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1991 2002
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen Järn 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen   1 gång per år 1997 2018
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1997 2018
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1997 2018
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1997 2018
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1997 2018
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1997 2018
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1997 2018
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 1997 2018
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1997 2018
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 1997 2018