Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Västersjön (WA42992446)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Västersjön (WA42992446)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Västersjön (WA42992446)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Västersjön (WA42992446)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:37 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Ängelholm - 1292
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1978
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6243825
SWEREF99 TM Östlig: 379153

RT 90 2,5 gon V - X: 6247400
RT 90 2,5 gon V - Y: 1329300

WGS84 Latitud: 56.3237274584
WGS84 Longitud: 13.0458492337

ETRS-89 Latitud: 56.32372
ETRS-89 Longitud: 13.04583

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Rönne å Klorofyll a och växtplankton i sjöar 50 Rössjöholmsån, Västersjön yta
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar 50 Rössjöholmsån, Västersjön yta
SRK, Rönne å Djurplankton i sjöar 50 Rössjöholmsån, Västersjön yta

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1978 -
SRK, Rönne å Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1978 -
SRK, Rönne å Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1997 -
SRK, Rönne å Djurplankton i sjöar Djurplankton   1 gång per år 1978 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 4 gånger per år 1997 2015
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 1978 2015
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1978 2015
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1978 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Rönne åFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, Rönne åLjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000