Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vässlarpssjön (WA96019159)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vässlarpssjön (WA96019159)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vässlarpssjön (WA96019159)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vässlarpssjön (WA96019159)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:48 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Östra Göinge - 1256
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6244750
SWEREF99 TM Östlig: 453807

RT 90 2,5 gon V - X: 6247450
RT 90 2,5 gon V - Y: 1404000

WGS84 Latitud: 56,34519
WGS84 Longitud: 14,25267

ETRS-89 Latitud: 56.34518
ETRS-89 Longitud: 14.25266

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar 12HelBivPP48 Vässlarpssjön C
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12HelBivPP48 Vässlarpssjön C
KEU, Skåne län Metaller i sjöar 12HelBivPP48 Vässlarpssjön C
RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002 Metaller i fisk

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar Växtplankton   2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar Växtplankton Klorofyll a 2 gånger var sjätte år 1997 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger var sjätte år 1997 -
RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002 Metaller i fisk Prioriterade ämnen   annat 2000 2002
RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002 Metaller i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 2000 2002
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen   2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen Järn 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen Mangan 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin Var sjätte år 1997 -