Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Horsasjön (WA71652188)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Horsasjön (WA71652188)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Horsasjön (WA71652188)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Horsasjön (WA71652188)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:48 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Blekinge - 10
Kommun
Ronneby - 1081
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ronnebyån - SE82000
Åtgärdsområde
Ronnebyån
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6245491
SWEREF99 TM Östlig: 517074

RT 90 2,5 gon V - X: 6247450
RT 90 2,5 gon V - Y: 1467300

WGS84 Latitud: 56,35380
WGS84 Longitud: 15,27630

ETRS-89 Latitud: 56.35379
ETRS-89 Longitud: 15.27629

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Horsasjön Horsasjön
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Artövervakning Nostoc Horsasjön Horsasjön
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Horsasjön Horsasjön
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Artövervakning Nostoc Horsasjön Horsasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Försurning   Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Försurning pH Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Försurning   Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Försurning pH Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Var tredje år 1997 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc Artövervakning Nostoc Övriga biologiska parametrar   Var tredje år 1997 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Artövervakning Nostoc Övriga biologiska parametrar   Var tredje år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Blekinge län, Artövervakning - NostocFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
RMÖ, Blekinge län, SötvattenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur