Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  S Kalmarsunds utsjövatten (WA24322694)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  S Kalmarsunds utsjövatten (WA24322694)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  S Kalmarsunds utsjövatten (WA24322694)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  S Kalmarsunds utsjövatten (WA24322694)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Kalmar - 08
Kommun
Torsås - 0834
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Kalmar läns yttre kustvatten
Startår
1995
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6247945
SWEREF99 TM Östlig: 574225

RT 90 2,5 gon V - X: 6249235
RT 90 2,5 gon V - Y: 1524497

WGS84 Latitud: 56.3703299771
WGS84 Longitud: 16.2016520514

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Ref M1V1
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi eg. Östersjön Ref M1V1
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Ref M1V1 Ref M1V1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Växtplankton   11 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Växtplankton Klorofyll a 11 gånger per år 1995 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Växtplankton   12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Växtplankton Klorofyll a 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi eg. Östersjön Växtplankton   12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi eg. Östersjön Växtplankton Klorofyll a 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi eg. Östersjön Växtplankton Totalbiomassa 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi eg. Östersjön Växtplankton Växtplanktontäthet 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi eg. Östersjön Djurplankton   12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi eg. Östersjön Djurplankton Zooplanktonbiomassa 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi eg. Östersjön Djurplankton Zooplanktontäthet 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi eg. Östersjön Övriga biologiska parametrar   12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi eg. Östersjön Övriga biologiska parametrar Primärproduktion 12 gånger per år 2007 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Ljusförhållanden   11 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Ljusförhållanden Siktdjup 11 gånger per år 1995 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Ljusförhållanden   6 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 2007 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Näringsämnen   11 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Näringsämnen Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter 11 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Näringsämnen Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter 11 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Näringsämnen Totalmängd kväve - vinter 11 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Näringsämnen Totalmängd fosfor - vinter 11 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 11 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Syrgasförhållanden   11 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Syrgasförhållanden Syrgas 11 gånger per år 1995 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Syrgasförhållanden   12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 2007 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Temperaturförhållande   11 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Temperaturförhållande Temperatur 11 gånger per år 1995 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Temperaturförhållande   12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Försurning   12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Försurning pH 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Näringsämnen   12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Näringsämnen Silikat 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Särskilda förorenande ämnen Nitrat 12 gånger per år 2007 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologiNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenSilikat
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenSalinitet (PSU)
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
SRK, Kalmar läns kustvattenLjusförhållandenSiktdjup
Operativ övervakningNMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologiNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenSilikat
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton
SRK, Kalmar läns kustvattenLjusförhållandenSiktdjup

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Ja 135403 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000