Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vittsjön (WA39935401)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vittsjön (WA39935401)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vittsjön (WA39935401)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vittsjön (WA39935401)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:47 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Hässleholm - 1293
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6246279
SWEREF99 TM Östlig: 419733

RT 90 2,5 gon V - X: 6249379
RT 90 2,5 gon V - Y: 1369929

WGS84 Latitud: 56,35456
WGS84 Longitud: 13,70091

ETRS-89 Latitud: 56.35437
ETRS-89 Longitud: 13.70105

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12HelViePP26 Vittsjön U

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2004 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 2004 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   6 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1983 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2010 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   6 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   6 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 6 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2012 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2012 -