Mien utlopp

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE625174-144069
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mien (WA54140446)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mien (WA54140446)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mien (WA54140446)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mien (WA54140446)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Tingsryd - 0763
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mieån - SE85000
Åtgärdsområde
Mieån
Startår
1978
Slutår
2014
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6249467
SWEREF99 TM Östlig: 490427

RT 90 2,5 gon V - X: 6251740
RT 90 2,5 gon V - Y: 1440690

WGS84 Latitud: 56.3898044579
WGS84 Longitud: 14.8450988142

ETRS-89 Latitud: 56.38972
ETRS-89 Longitud: 14.84494

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Vattenkemi a160 Mien utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1978 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1978 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1978 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1978 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1978 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1978 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1978 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1978 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1978 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1978 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1978 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1978 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1978 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1978 2014

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kronobergs länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur