Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nybygdasjön (WA99503048)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nybygdasjön (WA99503048)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nybygdasjön (WA99503048)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nybygdasjön (WA99503048)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:47 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Osby - 1273
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
2003
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6250048
SWEREF99 TM Östlig: 433664

RT 90 2,5 gon V - X: 6252987
RT 90 2,5 gon V - Y: 1383910

WGS84 Latitud: 56.3909697657
WGS84 Longitud: 13.9439334869

ETRS-89 Latitud: 56.39038
ETRS-89 Longitud: 13.92549

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12HelSimPP07 Nybygdasjön S

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   3 gånger per år 2004 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 3 gånger per år 2004 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 2003 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 2003 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 3 gånger per år 2003 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 3 gånger per år 2010 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   3 gånger per år 2003 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 3 gånger per år 2003 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   3 gånger per år 2003 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 3 gånger per år 2003 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   3 gånger per år 2003 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 3 gånger per år 2003 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 3 gånger per år 2003 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   3 gånger per år 2003 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 3 gånger per år 2003 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 3 gånger per år 2012 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 3 gånger per år 2003 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 3 gånger per år 2012 -