Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Gårdsjön Hyngarp (WA76026584)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gårdsjön Hyngarp (WA76026584)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gårdsjön Hyngarp (WA76026584)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gårdsjön Hyngarp (WA76026584)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:47 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Hässleholm - 1293
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1985
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6250052
SWEREF99 TM Östlig: 420030

RT 90 2,5 gon V - X: 6253150
RT 90 2,5 gon V - Y: 1370270

WGS84 Latitud: 56,38831
WGS84 Longitud: 13,70472

ETRS-89 Latitud: 56.38831
ETRS-89 Longitud: 13.70470

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar 12HelViePP60 Gårdsjön Hyngarp C
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12HelViePP60 Gårdsjön Hyngarp C
KEU, Skåne län Metaller i sjöar 12HelViePP60 Gårdsjön Hyngarp C

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar Växtplankton   2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar Växtplankton Klorofyll a 2 gånger var sjätte år 1997 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   En gång 1985 1985
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg En gång 1985 1985
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen   2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen Järn 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen Mangan 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   En gång 1985 1985
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur En gång 1985 1985
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   En gång 1985 1985
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet En gång 1985 1985
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH En gång 1985 1985
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   En gång 1985 1985
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet En gång 1985 1985
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 1985 1985
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium En gång 1985 1985
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium En gång 1985 1985