Lilla Nosta V

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE625520-137145
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lilla Nosta (WA37602488)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lilla Nosta (WA37602488)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lilla Nosta (WA37602488)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lilla Nosta (WA37602488)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2021-01-15 13:48 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Hässleholm - 1293
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
2003
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6252114
SWEREF99 TM Östlig: 421138

RT 90 2,5 gon V - X: 6255200
RT 90 2,5 gon V - Y: 1371403

WGS84 Latitud: 56,4070208524737
WGS84 Longitud: 13,7220438036474

ETRS-89 Latitud: 56.40702
ETRS-89 Longitud: 13.72279

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12HelViePP18 Lilla Nosta V

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   3 gånger per år 2006 2010
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 3 gånger per år 2006 2010
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 2003 2010
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 3 gånger per år 2003 2010
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 3 gånger per år 2010 2010
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   3 gånger per år 2003 2010
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 3 gånger per år 2003 2010
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   3 gånger per år 2003 2010
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 3 gånger per år 2003 2010
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   3 gånger per år 2003 2010
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 3 gånger per år 2003 2010
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 3 gånger per år 2003 2010
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   3 gånger per år 2003 2010
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 3 gånger per år 2003 2010
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 3 gånger per år 2003 2010