Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bröna sjö (WA83442427)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bröna sjö (WA83442427)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bröna sjö (WA83442427)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bröna sjö (WA83442427)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:37 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Hässleholm - 1293
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1984
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6252964
SWEREF99 TM Östlig: 418688

RT 90 2,5 gon V - X: 6256080
RT 90 2,5 gon V - Y: 1368961

WGS84 Latitud: 56,41426
WGS84 Longitud: 13,68254

ETRS-89 Latitud: 56.41423
ETRS-89 Longitud: 13.68207

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12HelViePP21 Bröna sjö U

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   3 gånger per år 2004 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 3 gånger per år 2004 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 1985 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 3 gånger per år 1985 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 3 gånger per år 2010 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   3 gånger per år 1985 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 3 gånger per år 1985 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   3 gånger per år 1985 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 3 gånger per år 1985 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   3 gånger per år 1985 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 3 gånger per år 1985 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 3 gånger per år 1985 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   3 gånger per år 1985 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 3 gånger per år 1985 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 3 gånger per år 2012 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 3 gånger per år 1985 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 3 gånger per år 2012 2015