Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Svanshalssjön (WA59466061)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Svanshalssjön (WA59466061)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Svanshalssjön (WA59466061)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Svanshalssjön (WA59466061)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Osby - 1273
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1984
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6253198
SWEREF99 TM Östlig: 435176

RT 90 2,5 gon V - X: 6256120
RT 90 2,5 gon V - Y: 1385460

WGS84 Latitud: 56,41889
WGS84 Longitud: 13,94921

ETRS-89 Latitud: 56.41889
ETRS-89 Longitud: 13.94920

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Nätprovfiske i sjöar 12HelSimPP92 Svanshalssjön C
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Klorofyll a och växtplankton i sjöar L04 Svanshalssjön C
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar L04 Svanshalssjön C
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar L04 Svanshalssjön C

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton   2 gånger per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 1996 -
KEU, Skåne län Nätprovfiske i sjöar Fisk   Var tredje år 1984 2011
KEU, Skåne län Nätprovfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var tredje år 1984 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 2011 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Prioriterade ämnen   4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1987 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Näringsämnen Järn 4 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 1994 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 1995 -