Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SNÖVLEBODAÅN: Bäck vid Bymåla - Karssjön (WA27497544)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SNÖVLEBODAÅN: Bäck vid Bymåla - Karssjön (WA27497544)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SNÖVLEBODAÅN: Bäck vid Bymåla - Karssjön (WA27497544)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SNÖVLEBODAÅN: Bäck vid Bymåla - Karssjön (WA27497544)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Blekinge - 10
Kommun
Olofström - 1060
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6255263
SWEREF99 TM Östlig: 474036

RT 90 2,5 gon V - X: 6257730
RT 90 2,5 gon V - Y: 1424360

WGS84 Latitud: 56.4411826908
WGS84 Longitud: 14.5788861507

ETRS-89 Latitud: 56.44118
ETRS-89 Longitud: 14.57888

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag sk04 Farabolsån Rosenfors damm

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   1 gång per år 2001 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2001 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 2001 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   1 gång per år 2001 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 2001 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2001 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2001 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Försurning   1 gång per år 2001 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 1 gång per år 2001 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2001 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Blekinge länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur