Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mjöasjö (WA94909079)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mjöasjö (WA94909079)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mjöasjö (WA94909079)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mjöasjö (WA94909079)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Osby - 1273
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6255270
SWEREF99 TM Östlig: 445110

RT 90 2,5 gon V - X: 6258077
RT 90 2,5 gon V - Y: 1395422

WGS84 Latitud: 56,43897
WGS84 Longitud: 14,10941

ETRS-89 Latitud: 56.43876
ETRS-89 Longitud: 14.10977

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar saknas Mjöasjön
KEU, Skåne län Kiselalger i sjöar saknas Mjöasjön
KEU, Skåne län Metaller i sjöar saknas Mjöasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   3 gånger per år 2004 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 3 gånger per år 2004 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 1988 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1988 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 3 gånger per år 1988 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 3 gånger per år 2010 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   3 gånger per år 1988 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 3 gånger per år 1988 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   3 gånger per år 1988 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 3 gånger per år 1988 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 3 gånger per år 1988 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   3 gånger per år 1988 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 3 gånger per år 1988 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   3 gånger per år 1988 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 3 gånger per år 1988 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 3 gånger per år 1988 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 3 gånger per år 2012 2015
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 3 gånger per år 2012 2015

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Kiselalger i sjöar Påväxt-kiselalger   En gång 2012 2012
KEU, Skåne län Kiselalger i sjöar Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2012 2012
KEU, Skåne län Kiselalger i sjöar Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2012 2012
KEU, Skåne län Kiselalger i sjöar Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2012 2012
KEU, Skåne län Kiselalger i sjöar Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager En gång 2012 2012
KEU, Skåne län Kiselalger i sjöar Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger En gång 2012 2012