Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  KVILLEBÄCKEN: Nättrabyån - Bäck från Flaken (WA55292301)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  KVILLEBÄCKEN: Nättrabyån - Bäck från Flaken (WA55292301)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  KVILLEBÄCKEN: Nättrabyån - Bäck från Flaken (WA55292301)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  KVILLEBÄCKEN: Nättrabyån - Bäck från Flaken (WA55292301)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Blekinge - 10
Kommun
Ronneby - 1081
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nättrabyån - SE81000
Åtgärdsområde
Nättrabyån
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6258006
SWEREF99 TM Östlig: 528054

RT 90 2,5 gon V - X: 6259840
RT 90 2,5 gon V - Y: 1478430

WGS84 Latitud: 56,46570
WGS84 Longitud: 15,45531

ETRS-89 Latitud: 56.46570
ETRS-89 Longitud: 15.45530

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag na07 Gunserydssjön utloppsbäck
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Kiselalger i vattendrag Gunserydssjön utloppsbäck

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   1 gång per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   1 gång per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Försurning   1 gång per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 1 gång per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1996 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2016 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var sjätte år 2016 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var sjätte år 2016 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var sjätte år 2016 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var sjätte år 2016 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var sjätte år 2016 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Blekinge länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
RMÖ, Blekinge län, SötvattenPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningRMÖ, Blekinge län, SötvattenPåväxt-kiselalger