Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Siggaboda Damm (WA36811377)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Siggaboda Damm (WA36811377)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Siggaboda Damm (WA36811377)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Siggaboda Damm (WA36811377)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Tingsryd - 0763
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6257419
SWEREF99 TM Östlig: 474670

RT 90 2,5 gon V - X: 6259880
RT 90 2,5 gon V - Y: 1425020

WGS84 Latitud: 56,46059
WGS84 Longitud: 14,58897

ETRS-89 Latitud: 56.46058
ETRS-89 Longitud: 14.58895

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar sk01 Farabolsån Siggaboda damm
KEU, Kronobergs län Nätfiske Siggaboda damm

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Nätfiske Fisk   annat 2016 -
KEU, Kronobergs län Nätfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) annat 2016 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   6 gånger per år 2001 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 2001 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2001 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2001 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   6 gånger per år 2001 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2001 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2001 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2001 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Försurning   6 gånger per år 2001 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 6 gånger per år 2001 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2001 -