Tiken utlopp

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE626066-144821
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Tiken (WA80985617)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tiken (WA80985617)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tiken (WA80985617)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tiken (WA80985617)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Tingsryd - 0763
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Bräkneån - SE84000
Åtgärdsområde
Bräkneån
Startår
1989
Slutår
2020
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6258471
SWEREF99 TM Östlig: 497839

RT 90 2,5 gon V - X: 6260660
RT 90 2,5 gon V - Y: 1448210

WGS84 Latitud: 56.4707243315
WGS84 Longitud: 14.9650743206

ETRS-89 Latitud: 56.47071
ETRS-89 Longitud: 14.96492

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Elfiske a060 Tiken utlopp
KEU, Kronobergs län Vattenkemi a060 Tiken utlopp
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Miljögift Tiken nedströms
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Screening miljögifter Tiken utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Elfiske Fisk   1 gång per år 2004 2004
KEU, Kronobergs län Elfiske Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 2004 2004

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1989 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1989 2020
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   - 2014 2017
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen   - 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen TOC 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Löst organiskt kol 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen   1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Atrazin 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Alaklor 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Klorpyrifos 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Klorfenvinfos 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Antracen 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Diuron 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Simazin 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Isoproturon 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Oktylfenol 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Pentaklorfenol 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Aldrin 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Dieldrin 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Endrin 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Isodrin 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen DDT 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Endosulfan 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Trifluralin 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Naftalen 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Fluoranten 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Triklorbensener 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Pentaklorbensen 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Hexaklorbensen 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   - 2014 2017
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1989 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1989 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1989 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1989 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1989 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1989 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1989 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning   1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning pH 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Sulfat 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2016 2017
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1989 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1989 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1989 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1989 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1989 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Antimon 1 gång per år 2016 2017

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kronobergs länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur