Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Örsjön (WA61517461)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Örsjön (WA61517461)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Örsjön (WA61517461)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Örsjön (WA61517461)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2021-10-01 16:45 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Osby - 1273
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1984
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6258310
SWEREF99 TM Östlig: 435987

RT 90 2,5 gon V - X: 6261225
RT 90 2,5 gon V - Y: 1386331

WGS84 Latitud: 56.4648560391
WGS84 Longitud: 13.9593020314

ETRS-89 Latitud: 56.46492
ETRS-89 Longitud: 13.96109

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12HelSimPP67 Örsjön
KEU, Skåne län Kiselalger i sjöar 12HelSimPP67 Örsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   3 gånger per år 2004 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 3 gånger per år 2004 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 1987 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 3 gånger per år 1987 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 3 gånger per år 2010 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   3 gånger per år 1987 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 3 gånger per år 1987 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   3 gånger per år 1987 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 3 gånger per år 1987 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 3 gånger per år 1987 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   3 gånger per år 1987 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 3 gånger per år 1987 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   3 gånger per år 1987 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 3 gånger per år 1987 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 3 gånger per år 1987 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 3 gånger per år 2012 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 3 gånger per år 2012 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Kiselalger i sjöar Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2021 -
KEU, Skåne län Kiselalger i sjöar Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var sjätte år 2021 -
KEU, Skåne län Kiselalger i sjöar Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var sjätte år 2021 -
KEU, Skåne län Kiselalger i sjöar Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var sjätte år 2021 -
KEU, Skåne län Kiselalger i sjöar Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var sjätte år 2021 -
KEU, Skåne län Kiselalger i sjöar Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var sjätte år 2021 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Skåne länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur