Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kinnen (WA23013402)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kinnen (WA23013402)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kinnen (WA23013402)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kinnen (WA23013402)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Tingsryd - 0763
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ronnebyån - SE82000
Åtgärdsområde
Ronnebyån
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6260362
SWEREF99 TM Östlig: 515040

RT 90 2,5 gon V - X: 6262350
RT 90 2,5 gon V - Y: 1465440

WGS84 Latitud: 56,48755
WGS84 Longitud: 15,24431

ETRS-89 Latitud: 56.48746
ETRS-89 Longitud: 15.24423

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Vattenkemi e040 Kinnen utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1992 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1992 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1992 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1992 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1992 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1992 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1992 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1992 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1992 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1992 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1992 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1992 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1992 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1992 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kronobergs länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur