Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stora Hensjön (WA17560174)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stora Hensjön (WA17560174)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stora Hensjön (WA17560174)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stora Hensjön (WA17560174)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Tingsryd - 0763
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ronnebyån - SE82000
Åtgärdsområde
Ronnebyån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6260380
SWEREF99 TM Östlig: 503804

RT 90 2,5 gon V - X: 6262500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1454200

WGS84 Latitud: 56.4878577112
WGS84 Longitud: 15.0617853508

ETRS-89 Latitud: 56.48785
ETRS-89 Longitud: 15.06177

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Makrofyter, Kronobergs län Vattenväxter Stora Hensjön
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar 110 Stora Hensjön
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi 110 Stora Hensjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Växtplankton   Var tredje år 1972 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Var tredje år 0 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var tredje år 0 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Var tredje år 0 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a Var tredje år 1972 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Var tredje år 0 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Var tredje år 0 -
Makrofyter, Kronobergs län Vattenväxter Makrofyter   1 gång per år 2007 2007

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Ljusförhållanden   Var tredje år 1972 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var tredje år 1972 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, RonnebyånLjusförhållandenSiktdjup
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, RonnebyånVäxtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000