Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Tiken (WA80985617)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tiken (WA80985617)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tiken (WA80985617)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tiken (WA80985617)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Tingsryd - 0763
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Bräkneån - SE84000
Åtgärdsområde
Bräkneån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6263319
SWEREF99 TM Östlig: 498722

RT 90 2,5 gon V - X: 6265500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1449150

WGS84 Latitud: 56.5142782457
WGS84 Longitud: 14.9792334308

ETRS-89 Latitud: 56.51426
ETRS-89 Longitud: 14.97923

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Bräkneån växtplankton i sjöar 4 Tiken, yta och 7 m
SRK, Bräkneån Nätprovfiske 4 Tiken, yta och 7 m
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar 4 Tiken, yta och 7 m
SRK, Bräkneån Sedimentkemi 4 Tiken, yta och 7 m
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Miljögift Tiken udden vid reningsverket

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Bräkneån växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1987 -
SRK, Bräkneån växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1987 -
SRK, Bräkneån växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 0 -
SRK, Bräkneån växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 0 -
SRK, Bräkneån växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 0 -
SRK, Bräkneån växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 0 -
SRK, Bräkneån växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 0 -
SRK, Bräkneån Nätprovfiske Fisk   Var sjätte år 0 -
SRK, Bräkneån Nätprovfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 0 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 1987 -
SRK, Bräkneån Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1987 -
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen   - 2018 2018
SRK, Bräkneån växtplankton i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1987 -
SRK, Bräkneån växtplankton i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 1987 -
SRK, Bräkneån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 0 -
SRK, Bräkneån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2012 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, BräkneånFisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, BräkneånPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
SyrgasförhållandenSyrgas
Växtplankton