Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kyrksjön (WA56978348)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kyrksjön (WA56978348)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kyrksjön (WA56978348)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kyrksjön (WA56978348)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kalmar - 08
Kommun
Emmaboda - 0862
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Lyckebyån - SE80000
Åtgärdsområde
Lyckebyån
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6265748
SWEREF99 TM Östlig: 536970

RT 90 2,5 gon V - X: 6267480
RT 90 2,5 gon V - Y: 1487440

WGS84 Latitud: 56,53464
WGS84 Longitud: 15,60111

ETRS-89 Latitud: 56.53464
ETRS-89 Longitud: 15.60110

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Lyckebyån Växtplankton LY1055 10 Kyrksjön
SRK, Lyckebyån Vattenkemi LY1055 10 Kyrksjön
SRK, Lyckebyån Metaller i sediment LY1055 10 Kyrksjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lyckebyån Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 2006 -
SRK, Lyckebyån Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2006 -
SRK, Lyckebyån Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2006 -
SRK, Lyckebyån Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2006 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2000 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2000 -
SRK, Lyckebyån Metaller i sediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2007 -
SRK, Lyckebyån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 2007 -
SRK, Lyckebyån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 2007 -
SRK, Lyckebyån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 2007 -
SRK, Lyckebyån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 2007 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1991 -
SRK, Lyckebyån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2007 -
SRK, Lyckebyån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 2007 -
SRK, Lyckebyån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 2007 -
SRK, Lyckebyån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 2007 -
SRK, Lyckebyån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 2007 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Sulfat 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -