Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  GRETTAÅN: S Virestadsjön - Femlingen (WA26173857)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  GRETTAÅN: S Virestadsjön - Femlingen (WA26173857)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  GRETTAÅN: S Virestadsjön - Femlingen (WA26173857)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  GRETTAÅN: S Virestadsjön - Femlingen (WA26173857)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-20 18:12 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Älmhult - 0765
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6265911
SWEREF99 TM Östlig: 460656

RT 90 2,5 gon V - X: 6268540
RT 90 2,5 gon V - Y: 1411100

WGS84 Latitud: 56.5359203237
WGS84 Longitud: 14.3602849672

ETRS-89 Latitud: 56.53591
ETRS-89 Longitud: 14.36027

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag 104 Femlingens utlopp
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag 104 Femlingens utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1983 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1983 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1983 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1983 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1983 2017
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1983 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1983 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1983 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2014 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1990 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1983 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1983 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1983 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1983 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1983 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1983 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1983 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2000 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2000 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2009 -
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2009 -
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2009 -
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2009 -
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2009 -
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Helge åFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Helge åNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve