Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Törn (WA48182209)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Törn (WA48182209)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Törn (WA48182209)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Törn (WA48182209)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kalmar - 08
Kommun
Emmaboda - 0862
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Lyckebyån - SE80000
Åtgärdsområde
Lyckebyån
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6268961
SWEREF99 TM Östlig: 533113

RT 90 2,5 gon V - X: 6270740
RT 90 2,5 gon V - Y: 1483620

WGS84 Latitud: 56.5638008662
WGS84 Longitud: 15.5388183056

ETRS-89 Latitud: 56.56379
ETRS-89 Longitud: 15.53880

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Lyckebyån Växtplankton LY3340 57 Törn
SRK, Lyckebyån Vattenkemi LY3340 57 Törn
SRK, Lyckebyån Metaller i sediment LY3340 57 Törn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lyckebyån Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 2006 -
SRK, Lyckebyån Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2006 -
SRK, Lyckebyån Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2006 -
SRK, Lyckebyån Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2006 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2001 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 2001 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 2001 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 2001 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2001 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2001 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 2001 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2001 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2001 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2001 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2001 -
SRK, Lyckebyån Metaller i sediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2007 -
SRK, Lyckebyån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 2007 -
SRK, Lyckebyån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 2007 -
SRK, Lyckebyån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 2007 -
SRK, Lyckebyån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 2007 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 2001 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2001 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2001 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2001 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 2001 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2001 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Sulfat 6 gånger per år 2001 -
SRK, Lyckebyån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2007 -
SRK, Lyckebyån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 2007 -
SRK, Lyckebyån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 2007 -
SRK, Lyckebyån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 2007 -
SRK, Lyckebyån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 2007 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, LyckebyånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, LyckebyånVäxtplankton