Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vikholmen (WA96623477)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vikholmen (WA96623477)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vikholmen (WA96623477)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vikholmen (WA96623477)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Tingsryd - 0763
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ronnebyån - SE82000
Åtgärdsområde
Ronnebyån
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6269604
SWEREF99 TM Östlig: 511193

RT 90 2,5 gon V - X: 6271640
RT 90 2,5 gon V - Y: 1461700

WGS84 Latitud: 56.5706145414
WGS84 Longitud: 15.1823032799

ETRS-89 Latitud: 56.57060
ETRS-89 Longitud: 15.18216

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Vattenkemi d045 Vikholmen utlopp
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag 78-82 Vikholmen utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1998 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1998 -
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden   annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet annat 2020 2022
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1998 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1998 -
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen   annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalfosfor annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Ammonium annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Mangan annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Kisel annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Nitrit annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Fosfat annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Järn annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen TOC annat 2020 2022
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1998 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1998 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1998 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1998 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1998 -
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Uran annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Salthaltsförhållanden   annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning   annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Alkalinitet annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning pH annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Sulfat annat 2020 2022
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1998 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1998 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1998 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1998 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1998 -
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Antimon annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans annat 2020 2022

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kronobergs länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur