Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hyllen (WA67756449)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hyllen (WA67756449)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hyllen (WA67756449)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hyllen (WA67756449)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Tingsryd - 0763
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Bräkneån - SE84000
Åtgärdsområde
Bräkneån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6270051
SWEREF99 TM Östlig: 494844

RT 90 2,5 gon V - X: 6272280
RT 90 2,5 gon V - Y: 1445350

WGS84 Latitud: 56.5747325838
WGS84 Longitud: 14.9160868347

ETRS-89 Latitud: 56.57472
ETRS-89 Longitud: 14.91607

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Bräkneån växtplankton i sjöar 51 Hyllen, yta och botten
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar 51 Hyllen, yta och botten
SRK, Bräkneån Sedimentkemi 51 Hyllen, yta och botten

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Bräkneån växtplankton i sjöar Växtplankton   Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Var sjätte år 0 -
SRK, Bräkneån växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Var sjätte år 0 -
SRK, Bräkneån växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var sjätte år 0 -
SRK, Bräkneån växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Var sjätte år 0 -
SRK, Bräkneån växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Var sjätte år 0 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1987 2010
SRK, Bräkneån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1987 2010
SRK, Bräkneån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1987 2010
SRK, Bräkneån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1987 2010
SRK, Bräkneån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1987 2010
SRK, Bräkneån växtplankton i sjöar Ljusförhållanden   Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån växtplankton i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1987 2010
SRK, Bräkneån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 0 2010
SRK, Bräkneån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1987 2010
SRK, Bräkneån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1987 2010
SRK, Bräkneån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1987 2010
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Försurning   Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Försurning pH Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Var sjätte år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2012 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var sjätte år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, BräkneånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, BräkneånNäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton