Östergölen utlopp

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE627275-147096
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Östergölen (WA70109026)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Östergölen (WA70109026)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Östergölen (WA70109026)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Östergölen (WA70109026)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Tingsryd - 0763
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nättrabyån - SE81000
Åtgärdsområde
Nättrabyån
Startår
2004
Slutår
2020
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6270822
SWEREF99 TM Östlig: 520436

RT 90 2,5 gon V - X: 6272750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1470960

WGS84 Latitud: 56.5813185582
WGS84 Longitud: 15.3327154988

ETRS-89 Latitud: 56.58123
ETRS-89 Longitud: 15.33267

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Vattenkemi a005 Östergölen utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2004 2020