Fiskestadsjön mitt

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE627755-144771
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Fiskestadsjön (WA61321733)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Fiskestadsjön (WA61321733)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Fiskestadsjön (WA61321733)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Fiskestadsjön (WA61321733)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Tingsryd - 0763
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Bräkneån - SE84000
Åtgärdsområde
Bräkneån
Startår
2002
Slutår
2020
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6275346
SWEREF99 TM Östlig: 497141

RT 90 2,5 gon V - X: 6277550
RT 90 2,5 gon V - Y: 1447710

WGS84 Latitud: 56.6223595561
WGS84 Longitud: 14.9534941525

ETRS-89 Latitud: 56.62231
ETRS-89 Longitud: 14.95340

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Nätfiske a032 Fiskestadsjön mitt
KEU, Kronobergs län Vattenkemi a032 Fiskestadsjön mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Nätfiske Fisk   Var sjätte år 2002 2002
KEU, Kronobergs län Nätfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 2002 2002

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2004 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2004 2020

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kronobergs länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur