Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  RONNEBYÅN: Viren - Bäck vid Öljeholm (WA95680338)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  RONNEBYÅN: Viren - Bäck vid Öljeholm (WA95680338)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  RONNEBYÅN: Viren - Bäck vid Öljeholm (WA95680338)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  RONNEBYÅN: Viren - Bäck vid Öljeholm (WA95680338)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Tingsryd - 0763
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ronnebyån - SE82000
Åtgärdsområde
Ronnebyån
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6278952
SWEREF99 TM Östlig: 509644

RT 90 2,5 gon V - X: 6281010
RT 90 2,5 gon V - Y: 1460260

WGS84 Latitud: 56.6546623416
WGS84 Longitud: 15.1573557125

ETRS-89 Latitud: 56.65462
ETRS-89 Longitud: 15.15730

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Nätfiske Rolsmosjön
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Rolsmosjön
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag 76-82 Rolsmosjön utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Nätfiske Fisk   annat 1997 -
KEU, Kronobergs län Nätfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) annat 1997 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1988 2020
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden   1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen   1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Mangan 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Kisel 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Nitrit 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Järn 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen TOC 1 gång per år 2021 2022
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1988 2020
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Uran 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning   1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning pH 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Sulfat 1 gång per år 2021 2022
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1988 2020
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Antimon 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 1 gång per år 2021 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2021 2022