Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  HELGE Å: Garanshultasjön - Brohult (WA66972522)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  HELGE Å: Garanshultasjön - Brohult (WA66972522)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  HELGE Å: Garanshultasjön - Brohult (WA66972522)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  HELGE Å: Garanshultasjön - Brohult (WA66972522)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2023-04-26 13:05 av Länsstyrelsen i Kronobergs län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Älmhult - 0765
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1984
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6280322
SWEREF99 TM Östlig: 459527

RT 90 2,5 gon V - X: 6282970
RT 90 2,5 gon V - Y: 1410140

WGS84 Latitud: 56.6653195269
WGS84 Longitud: 14.3397233341

ETRS-89 Latitud: 56.66527
ETRS-89 Longitud: 14.33966

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Vattenkemi a130 Garanshultasjön u
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag 10-88 Garanshultasjön uppströms

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 2 gånger per år 2014 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1984 -
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden   annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen   annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Ammonium annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalfosfor annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Mangan annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Kisel annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Nitrit annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Fosfat annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Järn annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen TOC annat 2014 2022
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1984 -
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Uran annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Salthaltsförhållanden   annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning   annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning pH annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Alkalinitet annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Sulfat annat 2014 2022
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 6 gånger per år 2010 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1984 -
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Antimon annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden annat 2020 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor annat 2014 2022
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans annat 2014 2022