Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  HELGE Å: Skeppshultasjön - Möckeln (WA27318663)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  HELGE Å: Skeppshultasjön - Möckeln (WA27318663)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  HELGE Å: Skeppshultasjön - Möckeln (WA27318663)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  HELGE Å: Skeppshultasjön - Möckeln (WA27318663)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-20 18:14 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Älmhult - 0765
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1976
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6280445
SWEREF99 TM Östlig: 446191

RT 90 2,5 gon V - X: 6283250
RT 90 2,5 gon V - Y: 1396800

WGS84 Latitud: 56,66504
WGS84 Longitud: 14,12210

ETRS-89 Latitud: 56.66503
ETRS-89 Longitud: 14.12208

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Helge å Bottenfauna i vattendrag 111 Möckelns utlopp
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag 111 Möckelns utlopp
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag 111 Möckelns utlopp
SRK, Helge å Metaller i vattendrag 111 Möckelns utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Helge å Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Vart annat år 1976 -
SRK, Helge å Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Vart annat år 1976 -
SRK, Helge å Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Vart annat år 1976 -
SRK, Helge å Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Vart annat år 1976 -
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2014 -
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2014 -
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2014 -
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2014 -
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2014 -
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2014 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2014 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1987 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Näringsämnen Järn 6 gånger per år 2000 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 2000 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 2000 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1976 2013
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1978 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1983 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 1983 2013
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 6 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 6 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1983 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2000 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2000 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Helge åBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Helge åBottenfauna
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKrom