Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Möckeln (WA32786566)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Möckeln (WA32786566)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Möckeln (WA32786566)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Möckeln (WA32786566)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-20 18:14 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Ljungby - 0781
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1976
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6282442
SWEREF99 TM Östlig: 451036

RT 90 2,5 gon V - X: 6285191
RT 90 2,5 gon V - Y: 1401670

WGS84 Latitud: 56.6849510898
WGS84 Longitud: 14.2011747632

ETRS-89 Latitud: 56.68350
ETRS-89 Longitud: 14.20074

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Helge å Klorofyll och växtplankton i sjöar 109 Möckeln Norra
SRK, Helge å Fisk i sjöar 109 Möckeln Norra
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar 109 Möckeln Norra
SRK, Helge å Djurplankton i sjöar 109 Möckeln Norra

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Helge å Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1987 -
SRK, Helge å Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1987 -
SRK, Helge å Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1987 -
SRK, Helge å Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1987 -
SRK, Helge å Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Planktontrofiskt index (PTI) 1 gång per år 1987 -
SRK, Helge å Fisk i sjöar Fisk   Var tredje år 2014 -
SRK, Helge å Fisk i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var tredje år 2014 -
SRK, Helge å Djurplankton i sjöar Djurplankton   Var tredje år 1987 -
SRK, Helge å Djurplankton i sjöar Djurplankton Biovolym för djurplankton Var tredje år 1987 -
SRK, Helge å Djurplankton i sjöar Djurplankton Artantal för djurplankton Var tredje år 1987 -
SRK, Helge å Djurplankton i sjöar Djurplankton Zooplanktontäthet Var tredje år 1987 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1987 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1987 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1987 2017
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 1987 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1987 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1987 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1987 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1987 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1987 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1990 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1987 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1987 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1987 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1987 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1987 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1987 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1987 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1987 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Helge åFisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, Helge åVäxtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000