Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vissjön (WA66946619)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vissjön (WA66946619)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vissjön (WA66946619)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vissjön (WA66946619)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2023-10-24 13:12 av Länsstyrelsen i Kronobergs län
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Älmhult - 0765
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6282742
SWEREF99 TM Östlig: 440907

RT 90 2,5 gon V - X: 6285610
RT 90 2,5 gon V - Y: 1391540

WGS84 Latitud: 56.6850850171
WGS84 Longitud: 14.0354390877

ETRS-89 Latitud: 56.68503
ETRS-89 Longitud: 14.03535

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Vattenkemi d070 Vissjön utlopp
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag 67-88 Vissjön nedströms Öjhult

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1983 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1983 -
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Mangan 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Kisel 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Nitrit 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Järn 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2018 2018
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1983 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1983 -
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Uran 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen   2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 2 gånger per år 2018 2018
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1983 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1983 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1983 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1983 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1983 -
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning   2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning pH 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Sulfat 2 gånger per år 2018 2018
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1983 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1983 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1983 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1983 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1983 -
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Antimon 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 2 gånger per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 2 gånger per år 2018 2018

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kronobergs länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur