Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Högsjön (WA63924768)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Högsjön (WA63924768)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Högsjön (WA63924768)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Högsjön (WA63924768)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:26 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Ljungby - 0781
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Lagan - SE98000
Åtgärdsområde
Lagan
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6284616
SWEREF99 TM Östlig: 397115

RT 90 2,5 gon V - X: 6288000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1347750

WGS84 Latitud: 56,69433
WGS84 Longitud: 13,32004

ETRS-89 Latitud: 56.69427
ETRS-89 Longitud: 13.32001

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Vattenkemi k030 Högsjön mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1990 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kronobergs länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur