Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  S n Kalmarsund (WA75592769)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  S n Kalmarsund (WA75592769)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  S n Kalmarsund (WA75592769)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  S n Kalmarsund (WA75592769)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Kalmar - 08
Kommun
Kalmar - 0880
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Kalmar-Snärjebäcken-Nävraån
Startår
1985
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6286777
SWEREF99 TM Östlig: 583830

RT 90 2,5 gon V - X: 6287965
RT 90 2,5 gon V - Y: 1534561

WGS84 Latitud: 56.7181628811
WGS84 Longitud: 16.3684972588

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment L3 MeS L3 MeS
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota L3 MeS L3 MeS

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   Var femte år 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var femte år 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var femte år 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var femte år 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var femte år 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen   Vart annat år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Vart annat år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Vart annat år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Vart annat år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Vart annat år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen   Vart annat år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Krom Vart annat år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Zink Vart annat år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Koppar Vart annat år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var femte år 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var femte år 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var femte år 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var femte år 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var femte år 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var femte år 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var femte år 1985 -