Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bolanders Bäck (WA80435151)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bolanders Bäck (WA80435151)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bolanders Bäck (WA80435151)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bolanders Bäck (WA80435151)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-06-18 12:02 av Länsstyrelsen i Kalmar län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Nybro - 0881
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ljungbyån - SE77000
Åtgärdsområde
Ljungbyån
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6288508
SWEREF99 TM Östlig: 556346

RT 90 2,5 gon V - X: 6290020
RT 90 2,5 gon V - Y: 1507090

WGS84 Latitud: 56.7371768318
WGS84 Longitud: 15.9210835465

ETRS-89 Latitud: 56.73716
ETRS-89 Longitud: 15.92107

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi 08STA4124 Linneasjön utlo
SRK, Ljungbyån Vattenkemi LJ64 Linneasjöns utlopp
SRK, Ljungbyån Bottenfauna LJ64 Linneasjöns utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ljungbyån Bottenfauna Bottenfauna   Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Bottenfauna Bottenfauna ASPT Var tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Bottenfauna Bottenfauna DJ-index Var tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Bottenfauna Bottenfauna MISA Var tredje år 2018 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ljungbyån Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 2018 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1991 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1991 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2018 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1991 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1991 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1991 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1991 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1991 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1991 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1991 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Försurning Sulfat 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2018 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2011 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2011 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2011 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2011 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2011 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 6 gånger per år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Antimon 6 gånger per år 2018 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, LjungbyånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, LjungbyånPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink