Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Torsjön (WA50092254)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Torsjön (WA50092254)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Torsjön (WA50092254)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Torsjön (WA50092254)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:33 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Växjö - 0780
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1978
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6288920
SWEREF99 TM Östlig: 495322

RT 90 2,5 gon V - X: 6291150
RT 90 2,5 gon V - Y: 1446050

WGS84 Latitud: 56.7442525261
WGS84 Longitud: 14.9235228096

ETRS-89 Latitud: 56.74424
ETRS-89 Longitud: 14.92351

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Mörrumsån Vattenkemi 342 Aggån Torsjöns utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1978 2010
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1978 2014
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 2019 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2019 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2011 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2011 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK MörrumsånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK MörrumsånNäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve