Yggerydssjön

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE629255-148080
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Yggerydssjön (WA26413499)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Yggerydssjön (WA26413499)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Yggerydssjön (WA26413499)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Yggerydssjön (WA26413499)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kalmar - 08
Kommun
Emmaboda - 0862
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Lyckebyån - SE80000
Åtgärdsområde
Lyckebyån
Startår
2004
Slutår
2019
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6290728
SWEREF99 TM Östlig: 530038

RT 90 2,5 gon V - X: 6292550
RT 90 2,5 gon V - Y: 1480800

WGS84 Latitud: 56.7595519251
WGS84 Longitud: 15.4913225771

ETRS-89 Latitud: 56.75954
ETRS-89 Longitud: 15.49130

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kalmar län Nätprovfiske NF069 Yggerydssjön
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Kvicksilver i gädda Yggerydssjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kalmar län Nätprovfiske Fisk   Var sjätte år 2004 2019
KEU, Kalmar län Nätprovfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 2004 2019

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   En gång 2006 2006
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2006 2006

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kalmar länFisk