Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  S n Kalmarsund (WA75592769)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  S n Kalmarsund (WA75592769)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  S n Kalmarsund (WA75592769)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  S n Kalmarsund (WA75592769)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Kalmar - 08
Kommun
Kalmar - 0880
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Kalmar-Snärjebäcken-Nävraån
Startår
1984
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6292832
SWEREF99 TM Östlig: 590482

RT 90 2,5 gon V - X: 6293943
RT 90 2,5 gon V - Y: 1541286

WGS84 Latitud: 56.7708282117
WGS84 Longitud: 16.4833262568

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Kalmar läns kustvatten Makrofyter RefH2 Me2 RefH2 Me2
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota RefH2 Me2 RefH2 Me2

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Kalmar läns kustvatten Makrofyter Makroalger och gömfröiga växter   1 gång per år 1984 2019

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen   1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1984 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Kalmar läns kustvattenMakroalger och gömfröiga växter
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink