Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Årydsjön (WA25371982)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Årydsjön (WA25371982)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Årydsjön (WA25371982)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Årydsjön (WA25371982)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:33 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Växjö - 0780
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6297686
SWEREF99 TM Östlig: 498617

RT 90 2,5 gon V - X: 6299880
RT 90 2,5 gon V - Y: 1449450

WGS84 Latitud: 56.8230580149
WGS84 Longitud: 14.977355026

ETRS-89 Latitud: 56.82302
ETRS-89 Longitud: 14.97734

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Vattenkemi k120 Årydsjön utlopp
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Miljögift Årydssjön nedströms vid järnvägsbron
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Screening miljögifter Årydsjön utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1983 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1983 -
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   - 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen TOC 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Löst organiskt kol 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen   - 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen   1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Atrazin 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Diuron 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Alaklor 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Klorpyrifos 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Klorfenvinfos 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Antracen 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Simazin 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Isoproturon 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Oktylfenol 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Pentaklorfenol 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Aldrin 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Dieldrin 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Endrin 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Isodrin 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen DDT 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Endosulfan 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Trifluralin 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Naftalen 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Fluoranten 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Triklorbensener 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Pentaklorbensen 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Hexaklorbensen 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 1 gång per år 2016 2017
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1983 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1983 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1983 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1983 -
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   - 2016 2017
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1983 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1983 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1983 -
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning   1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning pH 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Sulfat 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2016 2017
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1983 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1983 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1983 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1983 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1983 -
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2016 2017
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Antimon 1 gång per år 2016 2017

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kronobergs länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur