Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Salen (WA36951990)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Salen (WA36951990)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Salen (WA36951990)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Salen (WA36951990)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:35 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Växjö - 0780
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6297707
SWEREF99 TM Östlig: 473277

RT 90 2,5 gon V - X: 6300200
RT 90 2,5 gon V - Y: 1424100

WGS84 Latitud: 56.8224485684
WGS84 Longitud: 14.56218668

ETRS-89 Latitud: 56.82244
ETRS-89 Longitud: 14.56218

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Mörrumsån Plankton 152 Salen södra delen
SRK Mörrumsån Bottenfauna 152 Salen södra delen
SRK Mörrumsån Sedimentkemi 152 Salen södra delen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton   Var tredje år 1977 2009
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Andel blågrönalger Var tredje år 1977 2009
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var tredje år 1977 2009
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Artantal för växtplankton Var tredje år 1977 2009
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Klorofyll a Var tredje år 1977 2009
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Totalbiomassa Var tredje år 1977 2009
SRK Mörrumsån Bottenfauna Bottenfauna   Var tredje år 1977 2009
SRK Mörrumsån Bottenfauna Bottenfauna BQI Var tredje år 1977 2009

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Plankton Ljusförhållanden   Var tredje år 1977 2009
SRK Mörrumsån Plankton Ljusförhållanden Siktdjup Var tredje år 1977 2009
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Näringsämnen   Var sjätte år 2014 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2014 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Näringsämnen Järn Var sjätte år 2014 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Var sjätte år 2014 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödförlust Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var sjätte år 1983 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK MörrumsånNäringsämnenTotalfosfor
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink