Trehörningen ö utlopp

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE630067-140912
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Östra Trehörningen (WA71254647)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Östra Trehörningen (WA71254647)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Östra Trehörningen (WA71254647)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Östra Trehörningen (WA71254647)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Alvesta - 0764
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1978
Slutår
2020
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6298000
SWEREF99 TM Östlig: 458299

RT 90 2,5 gon V - X: 6300670
RT 90 2,5 gon V - Y: 1409120

WGS84 Latitud: 56,82401
WGS84 Longitud: 14,31689

ETRS-89 Latitud: 56.82397
ETRS-89 Longitud: 14.31675

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Vattenkemi b090 Trehörningen ö utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1978 2020