Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Orranäsasjön (WA11485303)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Orranäsasjön (WA11485303)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Orranäsasjön (WA11485303)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Orranäsasjön (WA11485303)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kalmar - 08
Kommun
Nybro - 0881
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ljungbyån - SE77000
Åtgärdsområde
Ljungbyån
Startår
1989
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6300629
SWEREF99 TM Östlig: 543118

RT 90 2,5 gon V - X: 6302300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1494000

WGS84 Latitud: 56.8474663335
WGS84 Longitud: 15.706904381

ETRS-89 Latitud: 56.84746
ETRS-89 Longitud: 15.70690

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kalmar län Nätprovfiske NF045 Orranäsasjön
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Kvicksilver i gädda Orranäsasjön
SRK, Ljungbyån Vattenkemi LJ04 Orranäsasjön
SRK, Ljungbyån Bottenfauna LJ04 Orranäsasjön
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment LJ04 Orranäsasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ljungbyån Vattenkemi Växtplankton   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1992 2018
SRK, Ljungbyån Bottenfauna Bottenfauna BQI 1 gång per år 1992 2018
SRK, Ljungbyån Bottenfauna Bottenfauna ASPT 1 gång per år 1992 2018
SRK, Ljungbyån Bottenfauna Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 1992 2018
SRK, Ljungbyån Bottenfauna Bottenfauna MISA 1 gång per år 1992 2018
KEU, Kalmar län Nätprovfiske Fisk   Var sjätte år 1996 2019
KEU, Kalmar län Nätprovfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 1996 2019

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ljungbyån Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1997 -
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   En gång 2006 2006
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2006 2006
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Prioriterade ämnen   annat 1989 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 1989 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 1989 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen   annat 1997 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik annat 1989 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink annat 1997 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2010 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2010 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 1989 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Antimon annat 1989 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, LjungbyånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
KEU, Kalmar länFisk
Operativ övervakningSRK, LjungbyånVäxtplankton
KEU, Kalmar länFisk