Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Södra Bergundasjön (WA25740597)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Södra Bergundasjön (WA25740597)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Södra Bergundasjön (WA25740597)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Södra Bergundasjön (WA25740597)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:33 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Växjö - 0780
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6300165
SWEREF99 TM Östlig: 486743

RT 90 2,5 gon V - X: 6302500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1437600

WGS84 Latitud: 56.8451068515
WGS84 Longitud: 14.7826740957

ETRS-89 Latitud: 56.84510
ETRS-89 Longitud: 14.78267

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Mörrumsån Plankton 313 S Bergundasjön
SRK Mörrumsån Bottenfauna 313 S Bergundasjön
SRK Mörrumsån Vattenkemi 313 S Bergundasjön
SRK Mörrumsån Sedimentkemi 313 S Bergundasjön
Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna, etapp1 av 3 makrofyter
Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna, etapp1 av 3 Provfiske i sjöar

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton   6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Andel blågrönalger 6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Artantal för växtplankton 6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Klorofyll a 6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Totalbiomassa 6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Planktontrofiskt index (PTI) 6 gånger per år 1977 -
Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna, etapp1 av 3 makrofyter Makrofyter   En gång 2012 2012
SRK Mörrumsån Bottenfauna Bottenfauna   Var tredje år 1977 -
SRK Mörrumsån Bottenfauna Bottenfauna BQI Var tredje år 1977 -
Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna, etapp1 av 3 Provfiske i sjöar Fisk   Fyra gånger 2006 2015
Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna, etapp1 av 3 Provfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Fyra gånger 2006 2015

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Plankton Ljusförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Plankton Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2019 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Näringsämnen   Var sjätte år 2014 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2014 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Näringsämnen Järn Var sjätte år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Var sjätte år 2014 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödförlust Var sjätte år 1983 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2011 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK MörrumsånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna, etapp1 av 3Fisk
Operativ övervakningSRK MörrumsånBottenfauna
Växtplankton
Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna, etapp1 av 3Fisk