Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Trummen (WA97056577)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Trummen (WA97056577)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Trummen (WA97056577)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Trummen (WA97056577)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:33 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Växjö - 0780
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1994
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6301976
SWEREF99 TM Östlig: 489460

RT 90 2,5 gon V - X: 6304280
RT 90 2,5 gon V - Y: 1440340

WGS84 Latitud: 56,86145
WGS84 Longitud: 14,82715

ETRS-89 Latitud: 56.86144
ETRS-89 Longitud: 14.82713

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Mörrumsån Plankton 468 Trummen mitt
SRK Mörrumsån Bottenfauna 468 Trummen mitt
SRK Mörrumsån Sedimentkemi 468 Trummen mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton   6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Klorofyll a 6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Artantal för växtplankton 6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Andel blågrönalger 6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Totalbiomassa 6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Planktontrofiskt index (PTI) 6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Bottenfauna Bottenfauna   Var tredje år 1994 -
SRK Mörrumsån Bottenfauna Bottenfauna BQI Var tredje år 1994 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var tredje år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Ljusförhållanden   6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Näringsämnen   Var sjätte år 2014 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2014 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Näringsämnen Järn Var sjätte år 2014 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Var tredje år 2014 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödförlust Var tredje år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tredje år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var tredje år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var tredje år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tredje år 1994 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK MörrumsånBottenfauna
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Växtplankton
Operativ övervakningSRK MörrumsånBottenfauna
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Växtplankton