Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Salen (WA36951990)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Salen (WA36951990)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Salen (WA36951990)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Salen (WA36951990)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:35 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Alvesta - 0764
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1995
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6301940
SWEREF99 TM Östlig: 472817

RT 90 2,5 gon V - X: 6304440
RT 90 2,5 gon V - Y: 1423690

WGS84 Latitud: 56.8604479084
WGS84 Longitud: 14.5542035357

ETRS-89 Latitud: 56.86044
ETRS-89 Longitud: 14.55419

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Mörrumsån Vattenkemi 151 Salen norra delen ut

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1995 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1995 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1995 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1995 1995
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1995 2014
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1995 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1995 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1995 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1995 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1995 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1995 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1995 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1995 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1995 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1995 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1995 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1995 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2011 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK MörrumsånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK MörrumsånNäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve