Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Norra Bergundasjön (WA27045332)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Norra Bergundasjön (WA27045332)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Norra Bergundasjön (WA27045332)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Norra Bergundasjön (WA27045332)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:33 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Växjö - 0780
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6302396
SWEREF99 TM Östlig: 485267

RT 90 2,5 gon V - X: 6304750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1436150

WGS84 Latitud: 56.8651115931
WGS84 Longitud: 14.7583526113

ETRS-89 Latitud: 56.86510
ETRS-89 Longitud: 14.75834

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Mörrumsån Plankton 316 N Bergundasjön
SRK Mörrumsån Bottenfauna 316 N Bergundasjön
SRK Mörrumsån Vattenkemi 316 N Bergundasjön
SRK Mörrumsån Sedimentkemi 316 N Bergundasjön
Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna, etapp1 av 3 makrofyter
Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna, etapp1 av 3 Provfiske i sjöar

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton   6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Andel blågrönalger 6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Klorofyll a 6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Artantal för växtplankton 6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Totalbiomassa 6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Planktontrofiskt index (PTI) 6 gånger per år 1994 -
Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna, etapp1 av 3 makrofyter Makrofyter   En gång 2012 2012
SRK Mörrumsån Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Bottenfauna Bottenfauna BQI 1 gång per år 1994 -
Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna, etapp1 av 3 Provfiske i sjöar Fisk   Fyra gånger 2006 2015
Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna, etapp1 av 3 Provfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Fyra gånger 2006 2015

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Plankton Ljusförhållanden   6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2019 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1977 2014
SRK Mörrumsån Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Näringsämnen   1 gång per år 2014 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2014 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Näringsämnen Järn 1 gång per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen   1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1977 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 1 gång per år 2014 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödförlust 1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest 1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2011 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK MörrumsånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna, etapp1 av 3Fisk
Operativ övervakningSRK MörrumsånBottenfauna
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton