150 Salen norra delen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE630490-142380
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Salen (WA36951990)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Salen (WA36951990)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Salen (WA36951990)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Salen (WA36951990)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:35 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Alvesta - 0764
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1994
Slutår
2018
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6302401
SWEREF99 TM Östlig: 472922

RT 90 2,5 gon V - X: 6304900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1423800

WGS84 Latitud: 56.8645958051
WGS84 Longitud: 14.5558685937

ETRS-89 Latitud: 56.86459
ETRS-89 Longitud: 14.55586

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Mörrumsån Plankton 150 Salen norra delen
SRK Mörrumsån Provfiske 150 Salen norra delen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton   1 gång per år 1994 2018
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1994 2018
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1994 2018
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1994 2018
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Klorofyll a 6 gånger per år 2019 2018
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1994 2018
SRK Mörrumsån Provfiske Fisk   Var sjätte år 1994 2013
SRK Mörrumsån Provfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 1994 2013

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Plankton Ljusförhållanden   1 gång per år 1994 2018
SRK Mörrumsån Plankton Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1994 2018

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK MörrumsånFisk
LjusförhållandenSiktdjup
Växtplankton
Operativ övervakningSRK MörrumsånVäxtplankton