Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Växjösjön (WA26248924)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Växjösjön (WA26248924)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Växjösjön (WA26248924)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Växjösjön (WA26248924)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:33 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Växjö - 0780
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1994
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6302686
SWEREF99 TM Östlig: 488612

RT 90 2,5 gon V - X: 6305000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1439500

WGS84 Latitud: 56,86292
WGS84 Longitud: 14,81990

ETRS-89 Latitud: 56.86780
ETRS-89 Longitud: 14.81319

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Nätfiske Växjösjön
SRK Mörrumsån Plankton 469 Växjösjön mitt
SRK Mörrumsån Bottenfauna 469 Växjösjön mitt
SRK Mörrumsån Sedimentkemi 469 Växjösjön mitt
SRK Mörrumsån Vattenkemi 469 Växjösjön mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton   6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Andel blågrönalger 6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Artantal för växtplankton 6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Klorofyll a 6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Totalbiomassa 6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Planktontrofiskt index (PTI) 6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Bottenfauna Bottenfauna   Var tredje år 1994 -
SRK Mörrumsån Bottenfauna Bottenfauna BQI Var tredje år 1994 -
KEU, Kronobergs län Nätfiske Fisk   Var sjätte år 2006 2014
KEU, Kronobergs län Nätfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 2006 2014

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Sedimentkemi Näringsämnen   Var sjätte år 2014 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2014 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Näringsämnen Järn Var sjätte år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 3 gånger per år 2019 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2014 2014
SRK Mörrumsån Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Plankton Ljusförhållanden   6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1994 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2014 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Var sjätte år 2014 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödförlust Var sjätte år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var sjätte år 1994 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2011 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK MörrumsånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
KEU, Kronobergs länFisk
Operativ övervakningSRK MörrumsånBottenfauna
Växtplankton